Dokument EU 9610/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podniky
/kód dokumentu 9610/16, COM(2016) 320 final/ISP (příhlásit)