Dokument EU 11606/20

Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
/kód dokumentu 11606/20, COM(2020) 621 final, 2020/0288(NLE)/ISP (příhlásit)