Dokument EU 11889/16

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě
/kód dokumentu 11889/16, COM(2016) 469 final/ISP (příhlásit)