Dokument EU 7066/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech
/kód dokumentu 7066/18, COM(2018) 93 final, 2018/0042 (COD)/ISP (příhlásit)