Dokument EU 13678/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském akčním plánu pro demokracii
/kód dokumentu 13678/20, COM(2020) 790 final/ISP (příhlásit)