Dokument EU 13678/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském akčním plánu pro demokracii
/kód dokumentu 13678/20, COM(2020) 790 final/

Přílohy dokumentu

e1367820cs.pdf
e1367820cs.docx (Dokument DOCX, 148 KB)ISP (příhlásit)