Dokument EU 13731/16

Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) - Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
/kód dokumentu 13731/16, COM(2016) 683 final, 2016/0336 (CNS)/ISP (příhlásit)