Dokument EU 12279/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán 5G pro Evropu
/kód dokumentu 12279/16, COM(2016) 588 final/ISP (příhlásit)