Dokument EU 7420/18

Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
/kód dokumentu 7420/18, COM(2018) 148 final, 2018/0073 (CNS)/ISP (příhlásit)