Dokument EU 8727/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení)
/kód dokumentu 8727/16, COM(2016) 290 final, 2016/0142 (COD)/ISP (příhlásit)