Dokument EU 16018/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
/kód dokumentu 16018/17, COM(2017) 797 final, 2017/0355 (COD)/ISP (příhlásit)