Dokument EU 9669/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
/kód dokumentu 9669/17, COM(2017) 282 final, 2017/0113 (COD)/ISP (příhlásit)