Dokument EU 7173/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
/kód dokumentu 7173/18, COM(2018) 252 final, 2018/0061 (COD)/ISP (příhlásit)