Dokument EU 7173/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
/kód dokumentu 7173/18, COM(2018) 252 final, 2018/0061 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0717318cs.pdf
e0717318cs.docx (Dokument DOCX, 128 KB)
e0717318cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 511 KB)
e0717318cs-ad03.docx (Dokument DOCX, 105 KB)
e0717318cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 631 KB)
e0717318cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 110 KB)ISP (příhlásit)