Dokument EU 11313/19

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
/kód dokumentu 11313/19, COM(2019) 333 final/ISP (příhlásit)