Dokument EU 9671/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
/kód dokumentu 9671/17, COM(2017) 278 final, 2017/0121 (COD)/ISP (příhlásit)