Dokument EU 14133/20

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu
/kód dokumentu 14133/20, JOIN(2020) 18 final, 2020/0305(NLE)/ISP (příhlásit)