Dokument EU 14082/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
/kód dokumentu 14082/16, COM(2016) 731 final, 2016/0357 (COD)/ISP (příhlásit)