Dokument EU 11529/16

Sdělení Komise o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity, v souladu s protokolem č. 2
/kód dokumentu 11529/16, COM(2016) 505 final, 2016/0070 (COD)/ISP (příhlásit)