Dokument EU 6925/17

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Fifth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka
/kód dokumentu 6925/17, COM(2017) 204 final/ISP (příhlásit)