Dokument EU 12307/16

Sdělení Komise - Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice
/kód dokumentu 12307/16, COM(2016) 602 final/ISP (příhlásit)