Dokument EU 12258/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv použitelná na určité online přenosy vysílacích organizací a další přenosy televizních a radiových programů
/kód dokumentu 12258/16, COM(2016) 594 final, 2016/0284 (COD)/ISP (příhlásit)