Dokument EU 11064/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů pro občany a podniky - nový akční plán
/kód dokumentu 11064/20, COM(2020) 590 final/ISP (příhlásit)