Dokument EU 14875/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o preventivních rámcích pro restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních na zvýšení účinnosti restrukturalizace, insolvenčních řízení a postupů udělování absolutoria a o změně směrnice 2012/30/EU
/kód dokumentu 14875/16, COM(2016) 723 final, 2016/0359 (COD)/ISP (příhlásit)