Dokument EU 8358/18

Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků
/kód dokumentu 8358/18, COM(2018) 326 final, 2018/0131 (NLE)/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovního tisk 227-E.ISP (příhlásit)