Dokument EU 7172/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám
/kód dokumentu 7172/18, COM(2018) 251 final/ISP (příhlásit)