Dokument EU 10022/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí
/kód dokumentu 10022/16, COM(2016) 377 final/ISP (příhlásit)