Dokument EU 14617/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
/kód dokumentu 14617/16, COM(2016) 732 final/ISP (příhlásit)