Dokument EU 8531/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)
/kód dokumentu 8531/18, COM(2018) 234 final, 2018/0111 (COD)/ISP (příhlásit)