Dokument EU 15431/18

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán proti dezinformacím
/kód dokumentu 15431/18, JOIN(2018) 36 final/ISP (příhlásit)