Dokument EU 8742/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010
/kód dokumentu 8742/16, COM(2016) 271 final, 2016/0131 (COD)/ISP (příhlásit)