Dokument EU 6088/21

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing cooperation on return and readmission as part of a fair, effective and comprehensive EU migration policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení spolupráce v oblasti návratů a zpětného přebírání osob jako součást spravedlivé, účinné a komplexní migrační politiky EU
/kód dokumentu 6088/21, COM(2021) 56 final/ISP (příhlásit)