Dokument EU 12257/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
/kód dokumentu 12257/16, COM(2016) 591 final, 2016/0286 (COD)/ISP (příhlásit)