Dokument EU 11186/20

Sdělení Komise o novém paktu o migraci a azylu
/kód dokumentu 11186/20, COM(2020) 609 final/ISP (příhlásit)