Dokument EU 10035/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025
/kód dokumentu 10035/20, COM(2020) 608 final/ISP (příhlásit)