Dokument EU 10035/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025
/kód dokumentu 10035/20, COM(2020) 608 final/

Přílohy dokumentu

e1003520cs.pdf
e1003520cs.docx (Dokument DOCX, 121 KB)
e1003520cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 753 KB)
e1003520cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 144 KB)ISP (příhlásit)