Dokument EU 12290/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Sustainable Development (EFSD) and establishing the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD
/kód dokumentu 12290/16, COM(2016) 586 final, 2016/0281 (COD)/ISP (příhlásit)