Dokument EU 8115/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla určení právního zástupce pro účely shromažďování důkazů v trestním řízení
/kód dokumentu 8115/18, COM(2018) 226 final, 2018/0107 (COD)/ISP (příhlásit)