Dokument EU 7676/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému vstupu/výstupu (EES)
/kód dokumentu 7676/16, COM(2016) 196 final, SWD(2016) 115 final, SWD(2016) 116 final, 2016/0105 (COD)/ISP (příhlásit)