Dokument EU 7676/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému vstupu/výstupu (EES)
/kód dokumentu 7676/16, COM(2016) 196 final, SWD(2016) 115 final, SWD(2016) 116 final, 2016/0105 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0767616cs.pdf
e0767616cs.docx (Dokument DOCX, 155 KB)
e0767616cs-ad05.pdf (Dokument PDF, 440 KB)
e0767616cs-ad05.docx (Dokument DOCX, 115 KB)
e0767616cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 527 KB)
e0767616cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 153 KB)ISP (příhlásit)