Dokument EU 9262/20

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
/kód dokumentu 9262/20, COM(2020) 272 final/ISP (příhlásit)