Dokument EU 15653/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Další kroky k dokončení hospodářské a měnové unie: plán
/kód dokumentu 15653/17, COM(2017) 821 final/ISP (příhlásit)