Dokument EU 7181/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
/kód dokumentu 7181/18, COM(2018) 91 final/ISP (příhlásit)