Dokument EU 5301/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služeb
/kód dokumentu 5301/17, COM(2016) 820 final/ISP (příhlásit)