Dokument EU 14884/17

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
/kód dokumentu 14884/17, COM(2017) 772 final, 2017/0309 (COD)/ISP (příhlásit)