Předpis 71/1967 Sb.

Citace71/1967 Sb.
NázevZákon o správním řízení (správní řád)
Částka27 (13. 7. 1967)
Účinnostod 1. 1. 1968, zrušeno dnem 1. 1. 2006
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
127 Vládní návrh zákona o správním řízení (správní řád)
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/1960rušíVládní nařízení o správním řízení 
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
60/1965novelizujeZákon o prokuratuře 
Derogace pasivní
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství1
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách2
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)3
226/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)4
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)6
500/2004rušíZákon správní řád5


ISP (příhlásit)