Předpis 240/2005 Sb.

Citace240/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem „3,“
Částka88 (17. 6. 2005)
Účinnostod 17. 6. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
Vztahuje se k
20/1987vztah kZákon České národní rady o státní památkové péči 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)