Předpis 288/1995 Sb.

Citace288/1995 Sb.
NázevZákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
Částka75 (13. 12. 1995)
Účinnostod 1. 3. 1996, zrušeno dnem 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1665 Zákon o střelných zbraních a střelivu
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
147/1983rušíZákon o zbraních a střelivu 
10/1984rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu 
49/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu 
264/1990rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu 
Derogace pasivní
13/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)1
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů2
119/2002rušíZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)3
Vztahováno k
68/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 17. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 


ISP (příhlásit)