Předpis 97/1974 Sb.

Citace97/1974 Sb.
NázevZákon České národní rady o archivnictví
Částka18 (30. 10. 1974)
Účinnostod 1. 1. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
80 Vládní návrh zákona České národní rady o archivnictví
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
29/1954rušíVládní nařízení o archivnictví 
Derogace pasivní
343/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví1
27/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách2
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů3
107/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony4
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů5
499/2004rušíZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů6


ISP (příhlásit)