Předpis 552/1991 Sb.

Citace552/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o státní kontrole
Částka104 (30. 12. 1991)
Účinnostod 1. 1. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
466 Vládní návrh zákona o státní kontrole
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
103/1971rušíZákon o lidové kontrole 
116/1971rušíZákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly 
24/1973rušíNařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly 
Derogace pasivní
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu1
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů2
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze3
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví4
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu6
392/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti7
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony8
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu9


ISP (příhlásit)